Οίκος Τελετών Βαρβαλιός Λεωνίδας

Δικαιολογητικά, Είσπραξης Εξόδων Κηδείας

  • Τιμολόγιο γραφείου τελετών, Απόδειξη εκκλησίας, Απόδειξη κοιμητηριού δήμου. 
  • Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Βιβλιάριο ασθενείας.
  • Φωτοτυπία το πρώτο φύλλο βιβλιαρίου τραπέζης IBAN 1o όνομα δικαιούχου τιμολογίου.

© 2022 Οίκος Τελετών Βαρβαλιός Λεωνίδας. All Rights Reserved.